Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ – ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Στο παρόν σεμινάριο θα αναλύσουμε ουσιαστικά το Βιβλίο του Πρέχτερ “ H αρχή του κύματος” το οποίο περιλαμβάνει :

1. Τις βασικές αρχές των κυμάτων
2.  Τον τρόπο ανάπτυξης και αρίθμησης των κυμάτων
3. Τη λειτουργία τους με λεπτομερή ανάλυση
4. Τους σχηματισμούς των διορθωτικών κυμάτων και τα είδη    τους
5. Τη διαγραμματική απεικόνιση των κυμάτων
6. Τη πρακτική εφαρμογή των κυμάτων σε πραγματικά διαγράμματα
7. Τη χρήση της ακολουθίας Fibonacci.
8. Μέθοδοι χρήσης των δεικτών / ταλαντωτών.
9. Ανάλυση σημάτων για είσοδο ή εξοδο είτε σε δείκτη είτε σε μετοχή.
10. Βασικές έννοιες της Τάσης.
      Σχηματισμοί συνέχισης τάσης και αναστροφής.
11. Τι είναι επίπεδα και πως ξεχωρίζουν
12  Σχηματισμοί καναλιών και Τριγώνων.
13. Η σημασία του όγκου σε πυθμένες ή κορυφές

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι συνολικά 24 ώρες που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα.
Θα περιλαμβάνει πέραν της θεωρίας και πρακτική εφαρμογή επί διαγραμμάτων μετοχών.

Επίσης θα υπάρξει και  επιπλέον  χρονικό διάστημα όπου θα εξηγούνται τα διαγράμματα σε πραγματικό χρόνο ( μέσα στη συνεδρίαση).

Όσοι συμμετέχουν στο σεμινάριο θα έχουν ταυτόχρονα 1 μήνα δωρεάν πρόσβαση στη κλειδωμένη σελίδα.

Η έναρξη του σεμιναρίου θα λάβει χώρα από τις 14/9/15
 μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email στο metoxes.xaa@gmail.com.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι μέχρι 14/09/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου